نتايج برچسب دانلود فونت DecoType Naskh

  • فونت فارسی نسخ ( DecoType Naskh )

    فونت فارسی نسخ (DecoType Naskh)

    فونت فارسی نسخ ( DecoType Naskh ) توضیحات فونت فارسی نسخ : فونت فارسی نسخ ( DecoType Naskh ) از سری فونت های مناسب متن می باشد. این فونت فارسی در حالت های فونت Extensions …