فونت مناسب متن

بهترین فونت اداری و مجموعه فونت های برای متن طراحی ها / فونت های روزنامه / فونت برای متن پست های سایت

 • فونت فارسی درخشان ( لوتوس ) ( Far.Lotus )

  فونت فارسی درخشان ( لوتوس ) (Far.Lotus)

  فونت فارسی درخشان ( لوتوس ) ( Far.Lotus ) توضیحات فونت فارسی درخشان ( لوتوس ) : فونت درخشان ( لوتوس ) ( Far.Lotus ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت …

 • فونت فارسی ایران سنس ( IranSansX )

  فونت پولی ایران سنس (IranSansX)

  فونت فارسی ایران سنس ( Iran Sans ) توضیحات فونت فارسی ایران سنس : ایران سنس X تایپ‌فیسی معاصر می باشد و ریشه در میراث خط نسخ دارد. فونت ایران سنس ( Iran Sans ) …

 • فونت فارسی میترا ( Far.Mitra )

  فونت فارسی میترا (Far.Mitra)

  فونت فارسی میترا ( Far.Mitra ) توضیحات فونت فارسی میترا : فونت میترا ( Far.Mitra ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی در حالت فونت تیره bold و normal موجود است. …

 • فونت فارسی نازنین ( Far.Nazanin )

  فونت فارسی نازنین (Far.Nazanin)

  فونت فارسی نازنین ( Far.Nazanin ) توضیحات فونت فارسی نازنین : فونت نازنین ( Far.Nazanin ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی در حالت های تو خالی Outline ، تیره bold …

 • فونت فارسی روزنامه ( Far.Rooznameh )

  فونت فارسی روزنامه (Far.Rooznameh)

  فونت فارسی روزنامه ( Far.Rooznameh ) توضیحات فونت فارسی روزنامه : فونت روزنامه ( Far.Rooznameh ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت فارسی به خط نگارش روزنامه معروف می باشد. طراح …

 • فونت فارسی رویا ( Far.Roya )

  فونت فارسی رویا (Far.Roya)

  فونت فارسی رویا ( Far.Roya ) توضیحات فونت فارسی رویا : فونت رویا ( Far.Roya ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی در حالت های فونت bold و normal می باشد. …

 • فونت فارسی توفیق ( Far.Tawfig Outline )

  فونت فارسی توفیق (Far.Tawfig Outline)

  فونت فارسی توفیق ( Far.Tawfig Outline ) توضیحات فونت فارسی توفیق : فونت توفیق ( Far.Tawfig Outline ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت فارسی در طرح هایی که نیاز به …

 • فونت فارسی ترافیک ( Far.Trafic )

  فونت فارسی ترافیک (Far.Trafic)

  فونت فارسی ترافیک ( Far.Trafic ) توضیحات فونت فارسی ترافیک : فونت ترافیک ( Far.Trafic ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی حالت فونت معمولی و فونت bold بولد یا تیره موجود …

 • فونت فارسی فناوری ( Fanavari )

  فونت فارسی فناوری (Fanavari)

  فونت فارسی فناوری ( Fanavari ) توضیحات فونت فناوری : فونت فناوری ( Fanavari ) از سری فونت های مناسب متن می باشد. این فونت فارسی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده است. …

 • فونت فارسی تبلیغات ( Far.Advertising )

  فونت فارسی تبلیغات (Far.Advertising)

  فونت فارسی تبلیغات ( Far.Advertising ) توضیحات فونت فارسی تبلیغات : فونت تبلیغات ( Far.Advertising ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت فارسی را در طراحی های خود استفاده کنید. این …

 • فونت فارسی زر ( Far.Zar )

  فونت فارسی زر (Far.Zar)

  فونت فارسی زر ( Far.Zar ) توضیحات فونت فارسی زر : فونت زر ( Far.Zar ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت فارسی خوانا در متن های خود استفاده کنید. فونت …

 • فونت فارسی یکان ( Far.Yekan )

  فونت فارسی یکان (Far.Yekan)

  فونت فارسی یکان ( Far.Yekan ) توضیحات فونت فارسی یکان : فونت یکان ( Far.Yekan ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی یکی از پرطرفدار ترین فونت های فارسی است. طراح …

123 «