بیوگرافی و فونت های مصطفی اوجی

  • فونت فارسی اژدر ( Azhdar )

    فونت پولی اژدر (Azhdar)

    فونت فارسی اژدر ( Azhdar ) توضیحات فونت فارسی اژدر : فونت اژدر ( Azhdar ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی با ضخامتی یکسان براساس شیوه نسخ ایرانی طراحی شده …