بیوگرافی و فونت های دکتر ولی عباسپور

  • فونت خوی آذری ( khoyazeri )

    فونت فارسی خوی آذری (khoyazeri)

    فونت خوی آذری ( khoyazeri ) توضیحات فونت خوی آذری : فونت خوی آذری ( khoyazeri ) که در فونت جو معرفی می شود. فونت نماد های لهجه و گویش رایج در شهرستان خوی واقع …