بیوگرافی و فونت های جعفر پیشه

  • فونت فارسی اردیبهشت ( Ordibehesht )

    فونت فارسی اردیبهشت (Ordibehesht)

    فونت فارسی اردیبهشت ( Ordibehesht ) توضیحات فونت فارسی اردیبهشت : ویژگی های فونت اردیبهشت ( Ordibehesht ) که در فونت جو معرفی شد، می توان به تایپوگرافی و حروف زینتی مثل ی کشیده اشاره …

  • فونت فارسی اردیبهشت شابلون ( A Ordibehesht shablon )

    فونت فارسی اردیبهشت شابلون (A Ordibehesht shablon)

    فونت فارسی اردیبهشت شابلون ( A Ordibehesht shablon ) توضیحات فونت فارسی اردیبهشت شابلون  : فونت اردیبهشت شابلون ( A Ordibehesht shablon ) آماده دانلود از فونت جو می باشد. فونت فارسی که معرفی شد …