بیوگرافی و فونت های امیر حسین صدقی

 • فونت فارسی طومار ( Persian Toomar )

  فونت فارسی طومار (Persian Toomar)

  فونت فارسی طومار ( Persian Toomar ) توضیحات فونت فارسی طومار : فونت طومار ( Persian Toomar ) از سری فونت های دست نویس می باشد. با استفاده از این فونت فارسی می توانید طراحی …

 • فونت فارسی سلیم ( Persian SALIM )

  فونت فارسی سلیم (Persian SALIM)

  فونت فارسی سلیم ( Persian SALIM ) توضیحات فونت فارسی سلیم : فونت سلیم ( Persian SALIM ) از سری فونت های فانتزی می باشد. این فونت فارسی را در طراح های فتوشاپی خود استفاده …

 • فونت فارسی بد خط 2 ( A bad kh@t2 )

  فونت فارسی بد خط 2 (A bad kh@t2)

  فونت فارسی بد خط 2 ( A bad kh@t2 ) توضیحات فونت فارسی بد خط 2 : فونت بد خط 2 ( A bad kh@t2 ) از سری فونت های دست نویس می باشد. این …

 • فونت فارسی بد خط 1 ( A bad kh@t )

  فونت فارسی بد خط 1 (A bad kh@t)

  فونت فارسی بد خط 1 ( A bad kh@t ) توضیحات فونت فارسی بد خط 1 : فونت بد خط 1 ( A bad kh@t ) از سری فونت های دست نویس می باشد. این …

 • فونت فارسی تیتراژ ( Persian Titraj )

  فونت فارسی تیتراژ (Persian Titraj)

  فونت فارسی تیتراژ ( Persian Titraj ) توضیحات فونت فارسی تیتراژ : فونت تیتراژ ( Persian Titraj ) از سری فونت های فانتزی می باشد. این فونت فارسی را می توانید در طراحی های خود …

 • فونت فارسی پیراموز 2 ( A Piramooz )

  فونت فارسی پیراموز 2 (A Piramooz)

  فونت فارسی پیراموز 2 ( A Piramooz ) توضیحات فونت فارسی پیراموز 2 : فونت پیراموز 2 ( A Piramooz ) از سری فونت های فانتزی می باشد. این فونت فارسی از سری فونت های …

 • فونت فارسی تیتراژ ( A Titraj )

  فونت فارسی تیتراژ (A Titraj)

  فونت فارسی تیتراژ ( A Titraj ) توضیحات فونت فارسی تیتراژ : فونت فارسی تیتراژ ( A Titraj ) از سری فونت های گرافیکی می باشد. از فونت فارسی زیبای تیتراژ در طراحی وب سایت …

 • فونت فارسی سینا پی سی ( A SinaPC )

  فونت فارسی سینا پی سی (A SinaPC)

  فونت فارسی سینا پی سی ( A SinaPC ) توضیحات فونت فارسی سینا پی سی : فونت سینا پی سی ( A SinaPC ) یا فونت پرشین سینا یک فونت گرافیکی می باشد. این فونت …