بیوگرافی و فونت های امید کردی

  • فونت فارسی یاسمین ( A Yasamin )

    فونت فارسی یاسمین (A Yasamin)

    فونت فارسی یاسمین ( A Yasamin ) توضیحات فونت فارسی یاسمین : فونت یاسمین ( A Yasamin ) از سری فونت های مناسب عنوان می باشد. این فونت فارسی از مجموعه فونت های مریم سافت …

  • فونت فارسی کردی ( A KORDi )

    فونت فارسی کردی (A KORDi)

    فونت فارسی کردی ( A KORDi ) توضیحات فونت فارسی کردی : فونت فارسی کردی ( A KORDi ) از سری فونت های مناسب متن می باشد. فونت کردی بر پایه یکی از فونت های …