فونت های سری FAR

فونت های سری FAR که این فونت ها توسط ديباگران آروين طراحی و ساخته شده است.

 • فونت فارسی اکبر (اصلاح شده) ( Far.Akbar )

  فونت فارسی اکبر (اصلاح شده) (Far.Akbar)

  فونت فارسی اکبر ( Far.Akbar ) توضیحات فونت فارسی اکبر : فونت اکبر ( Far.Akbar ) از سری فونت های هندسی می باشد. از این فونت فارسی در طراحی های که نیاز به خط هندسی …

 • فونت فارسی افسون ( Far.Afsoon )

  فونت فارسی افسون (Far.Afsoon)

  فونت فارسی افسون ( Far.Afsoon ) توضیحات فونت فارسی افسون : فونت افسون ( Far.Afsoon ) از سری فونت های هندسی می باشد. از این فونت فارسی در طراحی های خود استفاده کنید و شاد …

 • فونت فارسی آفریقا ( Far.Afrigha )

  فونت فارسی آفریقا (Far.Afrigha)

  فونت فارسی آفریقا ( Far.Afrigha ) توضیحات فونت فارسی آفریقا : فونت آفریقا ( Far.Afrigha ) از سری فونت های هندسی می باشد. از این فونت فارسی در طراحی‌هایی که نیاز به قلم هندسی شکل …

 • فونت فارسی آبسان ( Far.Abasan )

  فونت فارسی آبسان (Far.Abasan)

  فونت فارسی آبسان ( Far.Abasan ) توضیحات فونت فارسی آبسان : فونت آبسان ( Far.Abasan ) از سری فونت های گرافیکی می باشد. از این فونت فارسی در طراحی های گرافیکی خود استفاده کنید. طراح …

 • فونت فارسی بدر ( Far.Badr )

  فونت فارسی بدر تیره (Far.Badr)

  فونت فارسی بدر ( Far.Badr ) توضیحات فونت فارسی بدر : فونت بدر ( Far.Badr ) از سری فونت های مناسب متن می باشد. این فونت فارسی را در متون فارسی خود استفاده کنید و …

 • فونت چهره ( فونت ترول ) ( Far.Chehre )

  فونت فارسی چهره ( ترول ) (Far.Chehre)

  فونت چهره ( فونت ترول ) ( Far.Chehre ) توضیحات فونت چهره ( فونت ترول ) : فونت ترول ( Far.Chehre ) از سری فونت نماد و شکلک می باشد. این فونت نماد، شکلک های ترول …

 • فونت فارسی داستان ( Far.Dastan )

  فونت فارسی داستان (Far.Dastan)

  فونت فارسی داستان ( Far.Dastan ) توضیحات فونت فارسی داستان : فونت داستان ( Far.Dastan ) از سری فونت های گرافیکی می باشد. از این فونت فارسی در طرح های گرافیکی خود استفاده کنید. طراح …

 • فونت فارسی دانش ( Far.Danesh )

  فونت فارسی دانش (Far.Danesh)

  فونت فارسی دانش ( Far.Danesh ) توضیحات فونت فارسی دانش : فونت دانش ( Far.Danesh ) از سری فونت مناسب متن می باشد. این فونت فارسی را در طراحی های خود مورد استفاده قرار بدید. …

 • فونت فارسی کمپست ( Far.Compset )

  فونت فارسی کمپست (Far.Compset)

  فونت فارسی کمپست ( Far.Compset ) توضیحات فونت فارسی کمپست : فونت کمپست ( Far.Compset ) از سری فونت های مناسب عنوان می باشد. از این فونت فارسی در طرح های خود استفاده کنید و …

 • فونت فارسی بانک ( Far.Bank )

  فونت فارسی بانک (Far.Bank)

  فونت فارسی بانک ( Far.Bank ) توضیحات فونت فارسی بانک : فونت بانک ( Far.Bank ) از سری فونت های هندسی می باشد. این فونت فارسی در پرینت و همچنین نوشته های بانکی مورد استفاده …

 • فونت فارسی فردوسی ( Far.Ferdowsi )

  فونت فارسی فردوسی (Far.Ferdowsi)

  فونت فارسی فردوسی ( Far.Ferdowsi ) توضیحات فونت فارسی فردوسی : فونت فردوسی ( Far.Ferdowsi ) از سری فونت مناسب متن می باشد. از این فونت فارسی در طراحی های خود استفاده کنید و لذت …

 • فونت فارسی چینی ( Far.Chini )

  فونت فارسی چینی (Far.Chini)

  فونت فارسی چینی ( Far.Chini ) توضیحات فونت فارسی چینی : فونت چینی ( Far.Chini ) از سری فونت های فانتزی می باشد. این فونت فارسی مشابه خط چینی می باشد که میتوانید در طراحی …